Radič

1. faza

Razvoj listov, 5 list razgrnjen (sadika je sajena)

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,24
Globina korenin: 5 cm
BBCH skala: 14
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Radič - Razvoj listov, 5 list razgrnjen (sadika je sajena)

2. faza

9 in več listov razgrnjenih

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,59
Globina korenin: 10 cm
BBCH skala: 19
Občutljivost na sušni stres: /
Radič - 9 in več listov razgrnjenih

3. faza

Razvoj listne rozete

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,06
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 33-39
Občutljivost na sušni stres: /
Radič - Razvoj listne rozete

4. faza

Začetek razvoja listne mase za pridelek

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,10
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 41
Občutljivost na sušni stres: /
Radič - Začetek razvoja listne mase za pridelek

5. faza

Dosežene 50 % listne mase značilne za sorto

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,08
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 45
Občutljivost na sušni stres: /
Radič - Dosežene 50 % listne mase značilne za sorto

6. faza

Dosežene je 80% listne mase značilne za sorto

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,05
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 48
Občutljivost na sušni stres: /
Radič - Dosežene je 80% listne mase značilne za sorto

7. faza

Dosežena polna listna masa - spravilo

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,02
Globina korenin: 30 cm
BBCH skala: 49
Občutljivost na sušni stres: /
Radič - Dosežena polna listna masa - spravilo