1. usposabljanje v okviru EIP projekta "Digitalizacija namakanja zelenjave"

Program

Petek, 05. 06. 2020

Ura Predavanje
9:30 – 9:45 Gregor Hribar, Čarna d. o. o.:
Uvod v prvo usposabljanje Digitalizacija namakanja zelenjave, predstavitev vsebine in zastavljenih ciljev projekta
9:45 - 10:30 Prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta:
Tehnologija namakanja ter merjenje vsebnosti vode v tleh
10:30 - 11:10 Prof. dr. Marina Pintar, Biotehniška fakulteta:
Strokovno pravilno namakanje ter usmeritve namakanja glede na fenofaze
11:10 - 11:20 Razprava: Primerjava teorije glede strokovno pravilnega namakanja v praksi (vključitev kmetij)

Petek, 12. 06. 2020

Ura Predavanje
8:00 – 8:30 Matic Jernejc, Solvera Lynx:
Uporaba napredne tehnologije LoRaWAN za zajem podatkov v kmetijstvu
Predstavitev (pdf)
8:30 - 8:45 Boštjan Kristan, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Maribor:
Zakaj je intenzivnost namakanja glede na fenofaze pomembna? Predstavitev pristopa namakanja pri projektu digitalizacija namakanja zelenjave
Predstavitev (pdf)
8:45 - 9:15 Špela Železnikar, Biotehniška fakulteta:
Izkušnje na terenu glede nameščene merilne opreme ter na kaj moramo biti pozorni, ko imamo opremo montirano
Predstavitev (pdf)
9:15 - 9:30 Biserka Donik-Purgaj, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Maribor-Sadjarski center Gačnik:
Aplikativne izkušnje z modelom namakanja v sadjarstvu
Predstavitev (pdf)
9:30 - 9:40 Razprava

Dodatne informacije

Boštjan Kristan
031 841 352
KGZS-zavod Maribor