Grah

1. faza

Setev do vznika rastline

Trajanje: 16 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,40
Globina korenin: 5 cm
BBCH skala: 00-09
Občutljivost na sušni stres: /
Grah - Setev do vznika rastline

2. faza

Razvoj listov (od luskolistov do 9. razvitega lista)

Trajanje: 16 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,45
Globina korenin: 12 cm
BBCH skala: 10-19
Občutljivost na sušni stres: /
Grah - Razvoj listov (od luskolistov do 9. razvitega lista)

3. faza

Podaljšanje stebla (9 ali več vidno podaljšanih internodijev)

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,78
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 30-39
Občutljivost na sušni stres: /
Grah - Podaljšanje stebla (9 ali več vidno podaljšanih internodijev)

4. faza

Pojav socvetja in cvetenje

Trajanje: 16 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,10
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 51-69
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Grah - Pojav socvetja in cvetenje

5. faza

Razvoj plodov

Trajanje: 22 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,15
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 71-79
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Grah - Razvoj plodov

6. faza

Zorenje plodov in semena (obiranje)

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,11
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 81-89
Občutljivost na sušni stres: /
Grah - Zorenje plodov in semena (obiranje)