O projektu Digitalizacija namakanja zelenjave

Z namakanjem lahko omilimo posledice suše v kmetijstvu. A tam, kjer je uvedeno namakanje, je kmetijstvo največji porabnik vode. Prekomerno namakanje povzroča spiranje hranil skozi talni profil, prekomerno porabo vode za namakanje, lahko tudi slabšo kakovost pridelkov in slabšo zdravstveno stanje rastlin. Za kakovostno namakanje so potrebne informacije in z digitalizacijo pridelovanja kmetijsko gospodarstvo do njih dostopa preprosto in pravočasno.

Cilji

  • Razvoj aplikacije in pripadajočega informacijskega sistema, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi, podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje,
  • razvoj cenovno ugodne komunikacijske opreme za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh,
  • uporaba aplikacije in komunikacijske opreme na partnerskih kmetijskih gospodarstvih,
  • zmanjšanje porabe vode za namakanje,
  • izobraževanje kmetov o pomembnosti strokovno pravilnega namakanja,
  • izboljšati vertikalno povezanost proizvodne verige na relaciji kmet – kupec.

Rezultati

Vgradnja opreme

V okviru projekta smo razvili informacijski sistem za podporo pri namakanju IRRIGEN, ki kmetu poda namakalni nasvet — koliko časa in kdaj mora namakati za kakovosten in količinsko bogat pridelek ob optimalni porabi vode.

Projekt se zaključi novembra 2022. Sistem so uspešno preizkušali različni kmetje po vsej Sloveniji, ki so tako prešli z namakanja po občutku na strokovno pravilno namakanje.

Rezultati projekta in izkušnje uporabnikov

Prenos znanja

Pripravljamo redna izobraževanja, predstavitve in drugo gradivo o strokovno pravilnem namakanju in rabi orodij, ki tako namakanje omogočajo.

Gradivo