Sistem IRRIGEN

Informacijski sistem IRRIGEN je sistem za podporo pri namakanju, ki kmetu poda namakalni nasvet — koliko časa in kdaj mora namakati za kakovosten in količinsko bogat pridelek ob optimalni porabi vode.

Za zanesljiv in natančen namakalni nasvet je potrebno poznati razmere na polju, lastnosti tal in vremensko napoved.

Na polju

O trenutnih razmerah na polju redno, večkrat dnevno, poročajo merilniki vsebnosti vode v tleh. Ti preko baterijskih komunikatorjev preko LoraWAN omrežja pošiljajo podatke tudi na več sto metrov oddaljene sprejemnike.

Shema sistema
Shema sistema - oprema na lokaciji

Podatke iz oddaljenih merilnikov sprejme lokalni sprejemnik na kmetiji (koncentrator) ali javno omrežje, če je to vzpostavljeno. Podatke preko internetnega omrežja posreduje na strežnik.

Informacijski sistem

V informacijskem sistemu na strežniku se zbirajo naslednji podatki:

  • vsebnost vode v tleh in temperatura tal (podatki iz merilnikov)
  • vremenska napoved (za dano lokacijo)
  • lokacija in velikost polja
  • lastnosti tal (predvsem vodnozadrževalne lastnosti)
  • podatki o namakalnem sistemu
  • seznam kultur, ki so na polju, in njihova trenutna fenofaza (faza razvoja)

Vse podatke upošteva model za izračun namakalnega nasveta, ki večkrat dnevno izdela namakalni nasvet za določeno polje ter določene rastline in ga posreduje uporabniku preko spletne aplikacije.

Spletna aplikacija