Informacijski sistem za namakanje IRRIGEN

Pridelava kakovostne zelenjave brez namakanja ni več mogoča. Če je vode premalo, bo pridelka manj in bo manj kakovosten. Po drugi strani pa tudi preveč namakanja škodi kakovosti pridelka in rodovitnosti tal. Informacijski sistem za namakanje vam z upoštevanjem številnih parametrov poda namakalni nasvet — koliko časa in kdaj morate namakati za kakovosten in količinsko bogat pridelek ob minimalni porabi vode.

Rastlinjak

Sistem

Informacijski sistem za pomoč pri namakanju IRRIGEN zajema podatke z polj, kjer merilniki stalno merijo količino vode v tleh in temperaturo tal. Meritve preko brezžičnega omrežja vsakih nekaj ur pošljejo na centralni sistem, ki pripravi namakalni nasvet in ga posreduje kmetu v aplikacijo, dosegljivo na telefonu in računalniku.

Namakalni nasvet

Spletna aplikacija

Sistem pripravlja namakalni nasvet večkrat dnevno, tako da upošteva meritve iz polja, vremenske napovedi, rastno fazo rastlin (fenofazo) in lastnosti prsti, predvsem njeno sposobnost zadrževanja vode. Tako ne boste namakali, če bo jutri deževalo ali če je vode v prsti še dovolj.

Meritve

Za točen nasvet je potrebno poznati stanje na polju, zato so merilniki količine vode v tleh nujni. Uporabljamo baterijsko napajane merilnike, ki preko brezžičnega omrežja LoraWAN z zelo majhno porabo energije pošiljajo podatke na centralni računalnik. Baterija dela več let in jo je lahko zamenjati.

Gradiva in pripomočki

Gradiva o strokovno pravilnem namakanju, o opremi za namakanje ter ostalih temah s tega področja.

O projektu

Vse aktivnosti projekta Digitalizacija namakanja zelenjave so podprte z ukrepom Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrepom 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Več o projektu in partnerjih