Cvetača

1. faza

Razvoj listov 4-9 pravih listov (od sajenja do 9. listov))

Trajanje: 16 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,40
Globina korenin: 8 cm
BBCH skala: 14-19
Občutljivost na sušni stres: /
Cvetača - Razvoj listov 4-9 pravih listov (od sajenja do 9. listov))

2. faza

Podaljševanje stebla in rast rozete (do formiranja rože)

Trajanje: 18 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,62
Globina korenin: 12 cm
BBCH skala: 33-39
Občutljivost na sušni stres: /
Cvetača - Podaljševanje stebla in rast rozete (do formiranja rože)

3. faza

Začetek formiranja rože-do 30%, vzporedna rast listne mase

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,99
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 41-43
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Cvetača - Začetek formiranja rože-do 30%, vzporedna rast listne mase

4. faza

Formiranje rože do 60% pričakovane velikosti

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,05
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 44-46
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Cvetača - Formiranje rože do 60% pričakovane velikosti

5. faza

Formiranje do 90% rože

Trajanje: 18 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,03
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 53-54
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Cvetača - Formiranje do 90% rože

6. faza

Značilna velikost, oblika in trdnost dosežene- pobiranje

Trajanje: 8 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,98
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 55-59
Občutljivost na sušni stres: /
Cvetača - Značilna velikost, oblika in trdnost dosežene- pobiranje