Endivija

1. faza

Razvoj listov, 5 list razgrnjen (sadika je sajena)

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,20
Globina korenin: 5 cm
BBCH skala: 14
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Endivija - Razvoj listov, 5 list razgrnjen (sadika je sajena)

2. faza

9 in več listov razgrnjenih

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,38
Globina korenin: 10 cm
BBCH skala: 19
Občutljivost na sušni stres: /
Endivija - 9 in več listov razgrnjenih

3. faza

Začetek formiranja glave

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,87
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 41
Občutljivost na sušni stres: /
Endivija - Začetek formiranja glave

4. faza

Dosežene cca30% pričakovane velikosti glave

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,99
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 43
Občutljivost na sušni stres: /
Endivija - Dosežene cca30% pričakovane velikosti glave

5. faza

Dosežene cca50% pričakovane velikosti glave

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,90
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 45
Občutljivost na sušni stres: /
Endivija - Dosežene cca50% pričakovane velikosti glave

6. faza

Dosežene je 80% pričakovane velikosti glave

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,90
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 48
Občutljivost na sušni stres: /
Endivija - Dosežene je 80% pričakovane velikosti glave

7. faza

Značilna velikost, oblika in trdnost glave je dosežena

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,83
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 49
Občutljivost na sušni stres: /
Endivija - Značilna velikost, oblika in trdnost glave je dosežena