Motovilec

1. faza

Setev do vznika rastline

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,80
Globina korenin: 5 cm
BBCH skala: 00-09
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Motovilec - Setev do vznika rastline

2. faza

Razvoj listov (do 9. razgrnjenega pravega lista)

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,84
Globina korenin: 10 cm
BBCH skala: 10-19
Občutljivost na sušni stres: /
Motovilec - Razvoj listov (do 9. razgrnjenega pravega lista)

3. faza

Razvoj listne rozete

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,08
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 33-39
Občutljivost na sušni stres: /
Motovilec - Razvoj listne rozete

4. faza

Začetek razvoja listne mase za pridelek

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,10
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 41
Občutljivost na sušni stres: /
Motovilec - Začetek razvoja listne mase za pridelek

5. faza

Dosežene cca 50 % listne mase značilne za sorto

Trajanje: 10 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,07
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 45
Občutljivost na sušni stres: /
Motovilec - Dosežene cca 50 % listne mase značilne za sorto

6. faza

Dosežene cca 80% listne mase značilne za sorto

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,03
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 48
Občutljivost na sušni stres: /
Motovilec - Dosežene cca 80% listne mase značilne za sorto

7. faza

Dosežena značilna listna masa - spravilo

Trajanje: 15 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,00
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 49
Občutljivost na sušni stres: /
Motovilec - Dosežena značilna listna masa - spravilo