Kumare

1. faza

Razvoj prvih listov 1-19 (od sajenja do oblikovanja stranjskih poganjkov)

Trajanje: 6 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,28
Globina korenin: 8 cm
BBCH skala: 100-119
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Kumare - Razvoj prvih listov 1-19 (od sajenja do oblikovanja stranjskih poganjkov)

2. faza

Oblikovanje stranjskih poganjkov

Trajanje: 4 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,28
Globina korenin: 13 cm
BBCH skala: 201-231
Občutljivost na sušni stres: /
Kumare - Oblikovanje stranjskih poganjkov

3. faza

Vidno prvo socvetje

Trajanje: 4 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,60
Globina korenin: 17 cm
BBCH skala: 501-531
Občutljivost na sušni stres: /
Kumare - Vidno prvo socvetje

4. faza

Cvetenje prvih cvetov

Trajanje: 4 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,82
Globina korenin: 17 cm
BBCH skala: 601-631
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Kumare - Cvetenje prvih cvetov

5. faza

Razvoj prvih plodov

Trajanje: 8 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,00
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 701-731
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Kumare - Razvoj prvih plodov

6. faza

Zorenje plodov (prvo obiranje plodov)

Trajanje: 12 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,00
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 801
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Kumare - Zorenje plodov (prvo obiranje plodov)

7. faza

Zorenje plodov na večini rastline-obiranje do konca rasti

Trajanje: 62 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,98
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 802-909
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Kumare - Zorenje plodov na večini rastline-obiranje do konca rasti