Stročji fižol

1. faza

Kalitev (čas od setve do vidnih kličnih listov)

Trajanje: 11 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,28
Globina korenin: 5 cm
BBCH skala: 0-9
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Stročji fižol - Kalitev (čas od setve do vidnih kličnih listov)

2. faza

Rast listov (od kličnih do 9 lista)

Trajanje: 16 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,35
Globina korenin: 12 cm
BBCH skala: 10-19
Občutljivost na sušni stres: /
Stročji fižol - Rast listov (od kličnih do 9 lista)

3. faza

Razvoj stranjskih poganjkov od 1-9

Trajanje: 12 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,52
Globina korenin: 18 cm
BBCH skala: 21-29
Občutljivost na sušni stres: /
Stročji fižol - Razvoj stranjskih poganjkov od 1-9

4. faza

Pojav socvetja

Trajanje: 11 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,98
Globina korenin: 20 cm
BBCH skala: 51-59
Občutljivost na sušni stres: /
Stročji fižol - Pojav socvetja

5. faza

Cvetenje

Trajanje: 6 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,05
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 61-69
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Stročji fižol - Cvetenje

6. faza

Razvoj plodov (obiranje-najdaljše obdobje)

Trajanje: 44 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,01
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 71-79
Občutljivost na sušni stres: /
Stročji fižol - Razvoj plodov (obiranje-najdaljše obdobje)

7. faza

Zorenje plodov

Trajanje: 0 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,94
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 80-89
Občutljivost na sušni stres: /
Stročji fižol - Zorenje plodov