Zelje

1. faza

Razvoj listov 3-9 pravih listov (od sajenja do 9 pravih listov)

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,30
Globina korenin: 8 cm
BBCH skala: 13-19
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Zelje - Razvoj listov 3-9 pravih listov (od sajenja do 9 pravih listov)

2. faza

Začetek formiranja glave do 20% pričakovane glave

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 0,95
Globina korenin: 10 cm
BBCH skala: 41-42
Občutljivost na sušni stres: Zelo občutljiva
Zelje - Začetek formiranja glave do 20% pričakovane glave

3. faza

Formiranje glave do 50% pričakovane glave

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,05
Globina korenin: 15 cm
BBCH skala: 42-45
Občutljivost na sušni stres: /
Zelje - Formiranje glave do 50% pričakovane glave

4. faza

Formiranje glave do 80% pričakovane glave

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,05
Globina korenin: 25 cm
BBCH skala: 45-48
Občutljivost na sušni stres: /
Zelje - Formiranje glave do 80% pričakovane glave

5. faza

Značilna velikost, oblika in trdnost dosežene

Trajanje: 20 % rastne dobe
Koeficient rastline: 1,03
Globina korenin: 30 cm
BBCH skala: 49
Občutljivost na sušni stres: Občutljiva
Zelje - Značilna velikost, oblika in trdnost dosežene