Namakalni nasvet

Vremenski dejavniki in rastline

Poljska kapaciteta in točka venenja sta konstanti, se pa vremenski dejavniki spreminjajo. Temperatura, zračna vlaga, sončno sevanje in veter vplivajo na to, koliko vode bo izhlapelo iz tal in iz rastlin. To je odvisno tudi od tega, kakšen delež tal rastline že pokrivajo - na začetku rasti velik del vode izhlapi iz tal (evoporacija), na koncu, ko rastline že prekrivajo velik del tal, pa večji del izhlapi iz rastlin (transpiracija).

Izračun namakalnega nasveta

Za izračun namakalnega nasveta, pa naj ga računamo ročno ali ga izračuna avtomatski sistem, moramo izvesti vsaj naslednje korake:

 • izmerimo, koliko vode je trenutno v tleh
  S pomočjo avtomatskih ali ročnih merilnikov izmerimo, koliko vode je trenutno v tleh. Na podlagi poznavanja potreb po vodi za določeno kulturo in izbrano strategijo namakanja se odločimo, ali namakanje sploh potrebno, ali je potrebno dodati še več vode, kot je je trenutno, tako da jo bodo rastline laže dosegle, ali pa je treba le ohraniti trenutno stanje;
 • izračunamo količine vode, ki jo potrebujejo rastline
  Na podlagi fenofaze in pripadajočega koecifienta kc, napovedanih temperatur zraka in trenutne količine vode v tleh izračunamo, koliko vode bo potreboval m2 polja z izbrano kulturo v naslednjem obdobju - dokler ne bomo spet namakali;
 • upoštevamo učinkovitost namakalnega sistema
  Pri namakanju del vode ne doseže rastlin. Najbolj učinkovito je kapljično namakanje, kjer je izkoristek vode 92%;
 • upoštevamo količino napovedanih padavin
  Če namočimo in nato kmalu dežuje, smo naredili dvojno škodo: po nepotrebnem porabili vodi in omogočili, da bodo padavine sprale hranilne snovi v podtalnico.

Ko dodamo vodne izgube in morebitne padavine v naslednjem obdobju, dobimo količino vode, ki jo moramo dodati na polje. S poznavanjem namakalnega sistema lahko izračunamo tudi, kako dolgo mora teči voda na polje, da bo količina ravno prava.

Kako izračunamo namakalni nasvet - predstavitev (prezentacija, posnetek)