Navodila za vgradnjo merilnika

Za pridobivanje zanesljivih in natančnih podatkov o stanju v tleh sta izbira lokacije in pravilna vgradnja merilnika ključna. V nadaljevanju sledijo kratka navodila kako pravilno vgraditi merilnik in preveriti njegovo delovanje.

1. Izbira ustrezne lokacije

Oddajnik
Izbira lokacije pri kapljičnem namakanju

Najprej določite reprezentativno mesto na namakalni površini.

Merilnik ne sme biti v kotanji, na robu namakanega področja ali ob robu rastlinjaka. Tam je lahko več ali manj vode kot na ostalih površinah. Tako rezultati meritev ne bodo merodajni za namakano površino in namakalni nasvet ne bo točen.

V primeru kapljičnega namakanja mora biti merilnik vgrajen med kapljači (nikoli tik pod kapljačem), na sredini gredice (nikoli na poti, kjer hodimo).

Pri uporabi razpršilnikov mora biti merilnik sredi namakanega območja.

2. Izkop in vgradnja merilnika

Na mestu, kjer bo merilnik vgrajen, izkopljete luknjo. 25 - 30 cm široko in podobno globoko.

Običajno merilnik vgradite na globino 10-15 cm, če uporabljate zastirko, pa na 20 -25 cm.

Merilnik previdno in narahlo vodoravno zapičite v neporušen talni profil. Merilnik je ZELO občutljiv! Če se vam zdi, da ste zadeli kamen, merilnik previdno izvlecite in poskusite ponovno na drugem mestu.

V primeru skeletnih tal (skale, grušč) priporočamo, da se z nekoliko tanjšim pripomočkom, kot so vilice merilnika (npr. daljša tanjša žica), prepričate, da na mestu vstavitve ni skeleta, ki bi merilnik lahko poškodoval.

Izkop in vgradnja merilnika

Izkop in vgradnja merilnika

3. Postavljanje oddajnika

Oddajnik
Oddajnik

Oddajnik privežite na količek, ki ga postavite ob rob njive. Tako ne bo motil obdelovanja tal.

V rastlinjakih lahko obesite oddajnik na konstrukcijo rastlinjaka.


4. Preverjanje podatkov iz merilnika

Proženje oddajnika
Proženje oddajnika

Preden luknjo zasujete, preverite, ali so podatki o vlagi tal pravilni. Dodatno boste preverili tudi, ali povezava od oddajnika do sprejemnega usmerjevalnika ter naprej na splet deluje.

Možnost 1: Samostojno preverjanje preko aplikacije
Merilnik izmeri podatke vsako uro. Prijavite se v sistem in preko aplikacije preverite, kakšne so izmerjene vrednosti.

Možnost 2: Preverjanje s kontaktno osebo
Na škatlici oddajnika odvijete vijake in pritisnete na rdeč gumb desno zgoraj v oddajniku.
Oddajnik prebere podatke z merilnika in jih takoj pošlje na strežnik.
Pokličete kontaktno osebo projekta, ki lahko takoj preveri vrednosti v sistemu.

Če podatki niso v okviru pričakovanj glede na stanje tal (bistveno previsoke ali prenizke vrednosti), merilnik izvlecite in zapičite na novo mesto. Med vilice merilnika lahko pride kamen ali korenina, kar pokvari natančno meritev.

5. Zaključek vgradnje

Zaključek vgradnje Zaključek vgradnje
Zaključek vgradnje

Izmerite in si zapišite razdaljo od merilnika do stebra, kjer je montiran oddajnik, oziroma do drugih točk, kar vam bo omogočalo, da merilnik lažje najdete in odkopljete, če bo to potrebno.

Priporočamo uporabo kovinske ali vsaj alkaten zaščitne cevi za kabel med merilnikom in oddajnikom, da preprečite poškodbe kabla ob obdelavi tal.

V primeru uporabe merilnika na prostem je potrebno z alu trakom ali drugo primerno zaščito proti divjadi zaščititi tudi del kabla, ki je dosegljiv živalim.

V luknjo vsujte zemljo pod merilnikom in jo previdno potlačite na približno naravno gostoto tal (merilnik se ne sme premakniti). Luknjo zasujte do vrha.

Na koncu lokacijo merilnika intenzivno zalijte (10-20 L vode). Paziti morate, da na mestu izkopa ne pride do posedanja ne dovolj zbitih tal. V tem primeru bo padavinska voda tekla v mesto izkopa, vsebnosti vode in izmerki bodo previsoki, okoliška prst bo bolj suha. V primeru posedanja tal na mesto izkopa naložite dodatno količino prsti.