Navodila za vgradnjo sonde

Ustrezna lokacija

Najprej se določi reprezentativno mesto na namakalni površini.

V primeru kapljičnega namakanja mora biti sonda vgrajena med kapljači (nikoli tik pod kapljačem), na sredini gredice (nikoli na poti, kjer hodimo).

Pri uporabi razpršilnikov mora biti sonda sredi namakanega območja.

Izkop in vgradnja sonde

Na mestu, kjer bo sonda vgrajena, izkopljemo luknjo. 25 - 30 cm široko in podobno globoko.

Običajno sondo vgradimo na globino 10-15 cm, če uporabljamo zastirko, pa na 20 -25 cm.

Sondo previdno in narahlo vodoravno zapičimo v neporušen talni profil. Sonda je zelo občutljiva! Če se nam zdi, da smo zadeli kamen, sondo previdno izpulimo in poskusimo ponovno na drugi točki.

V primeru skeletnih tal (skale, grušč) priporočamo, da se z nekoliko tanjšim pripomočkom, kot so vilice sonde (npr. daljša tanjša žica), prepričamo, da na mestu vstavitve ni skeleta, ki bi sondo lahko poškodoval.

Izkop in vgradnja sonde

Slika 1: Izkop in vgradnja sonde

Izmerimo razdaljo od stebra, kjer je montiran oddajnik oziroma od drugih točk, kar nam omogoča, da lahko sondo laže najdemo in odkopljemo, če bo to potrebno.

Preverjanje podatkov iz sonde

Proženje oddajnika
Slika 2: Proženje oddajnika

Preden zasujemo luknjo, preverimo, ali so podatki o vlagi tal pravilni. Na škatlici oddajnika odvijemo vijake in pritisnemo na rdeč gumb desno zgoraj v oddajniku (slika 2).

Oddajnik prebere podatke z merilnika in jih takoj pošlje na strežnik. Tako tudi preverimo povezavo od oddajnika do sprejemnega usmerjevalnika ter naprej na splet.

Pokličemo kontaktno osebo projekta, ki lahko takoj preveri vrednosti v sistemu. Če podatki niso v okviru pričakovanj glede na stanje tal (bistveno previsoke ali prenizke vrednosti), sondo izvlečemo in zapičimo na novo mesto. Med vilice sonde lahko pride kamen ali korenina, kar pokvari natančno meritev.

Priporočena je uporaba kovinske zaščitne cevi za kabel med sondo in oddajnikom, da preprečimo morebitne poškodbe zaradi obdelave tal ipd. V primeru uporabe sonde na prostem, se priporoča tudi zaščita kablov, ki so na prostem, z alu trakom (proti divjadi).

Zakop in zalivanje

Če so podatki o vlagi tal ustrezni, najprej v luknjo vsujemo zemljo pod sondo in jo previdno potlačimo na približno naravno gostoto tal (sonda se ne sme premakniti!). Luknjo zasujemo do vrha.

Na koncu na lokaciji sonde intenzivno zalijemo (10-20 litrov vode). To ponovimo še enkrat čez dva dni. Paziti moramo, da na mestu izkopa ne pride do luknje zaradi posedanja ne dovolj zbitih tal. V tem primeru bo padavinska voda tekla v mesto izkopa. Vsebnosti vode in izmerki bodo previsoki, okoliška prst bo bolj suha. Zato v primeru posedanja tal na mesto izkopa naložimo dodatno količino prsti.