Namakalni nasvet

Količina vode, ki jo v danem trenutku potrebujemo za namakanje, je odvisna od treh dejavnikov: lastnosti tal, vremena in rastline, ki jo namakamo.

Vremenski dejavniki, rastline in lastnosti tal

Medtem ko se lastnosti tal v določenem obdobju ne spreminjajo, se rastline in vremenski dejavniki spreminjajo iz dneva v dan. Temperatura, zračna vlaga, sončno sevanje in veter vplivajo na to, koliko vode bo izhlapelo iz tal in iz rastlin. To je odvisno tudi od tega, kakšen delež tal rastline že pokrivajo - na začetku rasti velik del vode izhlapi iz tal (evoporacija), na koncu, ko rastline že prekrivajo velik del tal, pa večji del izhlapi iz rastlin (transpiracija).

Tudi lastnosti tal se lahko zaradi obdelave in morebitnih drugih dejavnikov sčasoma počasi spreminjajo. Zato je priporočljivo vsakoletno izvajanje analiz (tekstura tal, izračun poljske kapacitete in točke venenja).

Izračun namakalnega nasveta

Za izračun namakalnega nasveta, pa naj ga računamo ročno ali ga izračuna avtomatski sistem, moramo izvesti vsaj naslednje korake:

 • izmerimo, koliko vode je trenutno v tleh
  S pomočjo avtomatskih ali ročnih merilnikov izmerimo, koliko vode je trenutno v tleh. Na podlagi poznavanja potreb po vodi za določeno kulturo in izbrano strategijo namakanja se odločimo, ali je namakanje sploh potrebno, ali je potrebno dodati še več vode, kot je je trenutno, tako da jo bodo rastline laže dosegle, ali pa je treba le ohraniti trenutno stanje;
 • izračunamo količine vode, ki jo potrebujejo rastline
  Na podlagi fenofaze in pripadajočega koecifienta kc rastline, napovedanih temperatur zraka in trenutne količine vode v tleh izračunamo, koliko vode bo potreboval m2 polja z izbrano kulturo v naslednjem obdobju - dokler ne bomo spet namakali;
 • upoštevamo učinkovitost namakalnega sistema
  Pri namakanju del vode ne doseže rastlin. Najbolj učinkovito je kapljično namakanje, kjer je izkoristek vode 92%;
 • upoštevamo količino napovedanih padavin
  Če namočimo in nato kmalu dežuje, smo naredili dvojno škodo: po nepotrebnem porabili vodo in omogočili, da bodo padavine sprale hranilne snovi v podtalnico.

Ko dodamo vodne izgube in morebitne padavine v naslednjem obdobju, dobimo količino vode, ki jo moramo dodati na polje. S poznavanjem namakalnega sistema lahko izračunamo tudi, kako dolgo mora teči voda na polje, da bo količina ravno prava.

Kako izračunamo namakalni nasvet - predstavitev

Prikaz namakalnega nasveta v aplikaciji

Prikaz namakalnega nasveta v aplikaciji

Namakalni nasvet je prikazan za dva dni - današnji in jutrišnji dan. Izračunan je za uro, ki jo določi kmet sam, torej uro, ko ponavadi namaka. Nasvet je podan v dveh enotah: količini vode in času namakanja. Čas se izračuna iz količine potrebne vode in pretoka namakalnega sistema, zato je ta podatek ključen za pravilen izračun nasveta.

Naveden je tudi čas izračuna, tako da se lahko enostavno preveri tudi aktualnost prejetega nasveta.