Digitalizacija namakanja zelenjave

O projektu

Z namakanjem lahko omilimo posledice suše v kmetijstvu. A tam, kjer je uvedeno namakanje, je kmetijstvo največji porabnik vode. Prekomerno namakanje povzroča spiranje hranil skozi talni profil, prekomerno porabo vode za namakanje, lahko tudi slabšo kakovost pridelkov in slabšo zdravstveno stanje rastlin. Za kakovostno namakanje so potrebne informacije in z digitalizacijo pridelovanja kmetijsko gospodarstvo do njih dostopa preprosto in pravočasno. V projektu bomo razvili sistem, ki na podlagi številnih vhodnih podatkov izračuna količino vode, potrebne za namakanje. Uporabniki bodo dostopali do informacij preko aplikacije, informacije pa bodo lahko delili z ostalimi partnerji.

Cilji

  • Razvoj aplikacije in pripadajočega informacijskega sistema, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi, podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje,
  • razvoj cenovno ugodne komunikacijske opreme za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh,
  • uporaba aplikacije in komunikacijske opreme na partnerskih kmetijskih gospodarstvih,
  • zmanjšanje porabe vode za namakanje,
  • izobraževanje kmetov o pomembnosti strokovno pravilnega namakanja,
  • izboljšati vertikalno povezanost proizvodne verige na relaciji kmet – kupec.

Naslov projekta
Digitalizacija namakanja zelenjave

Ukrep
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep
16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Partnerji
Sedem čez devet d.o.o. (vodilni partner)
BO – MO, d.o.o.
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Čarna d.o.o.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Solvera Lynx d.o.o
Marijan Drožina
Zdravko Kerin
Janez Peternelj
Stanko Studen
Anton Vrbnjak