Razvijamo informacijski sistem za namakanje

S pomočjo sistema namakajte le takrat in točno toliko, kot je potrebno, ne preveč ne premalo. Če namakate preveč, porabite preveč vode, kakovost pridelkov je slabša in izgubljate hranila, saj jih izpirate v tla. Če namakate premalo, bo pridelek manjši in slabše kakovosti.

Sistem

Informacijski sistem za pomoč namakanju zajema podatke z polj, kjer merilniki stalno merijo količino vode v tleh in temperaturo tal. Meritve preko brezžičnega omrežja vsakih nekaj ur pošljejo na centralni sistem, ki pripravi namakalni nasvet in ga posreduje kmetu v aplikacijo, dosegljivo na telefonu in računalniku.

Več o sistemu

Namakalni nasvet

Sistem pripravlja namakalni nasvet večkrat dnevno, tako da upošteva meritve iz polja, vremenske napovedi, rastno fazo rastlin (fenofazo) in lastnosti prsti, predvsem njeno sposobnost zadrževanja vode. Tako ne boste namakali, če bo jutri deževalo ali če je vode v prsti še dovolj.

Kako izračunamo namakalni nasvet

Meritve

Za točen nasvet je potrebno poznati stanje na polju, zato so merilniki količine vode v tleh nujni. Uporabljamo baterijsko napajane merilnike, ki preko brezžičnega omrežja LoraWAN z zelo majhno porabo energije pošiljajo podatke na centralni računalnik. Baterija dela vsaj eno leto in jo je lahko zamenjati.

Senzorji in druga oprema

O pravilnem namakanju

Zbiramo gradiva o strokovno pravilnem namakanju, o opremi za namakanja in za nadzor namakanja in ostalih temah s tega področja.

Gradivo o pravilnem namakanju

Fenologija

Vsaka vrtnina in poljščina ima drugačne potrebe po vodi, še več, te potrebe se skozi rastno dobo spreminjajo. V nekaterih fazah rasti - fenofazah – je obilno namakanje nujno, v drugih fenofazah preveč vode poslabša kakovost, okus in skladiščno sposobnost pridelkov. Sistem upošteva fenofaze in pripravi natančen nasvet. Pripravili smo fenološke faze ključnih zelenjav, vključno s slikami.

Fenološki podatki

Izobraževanja

Pripravljamo redna izobraževanja o strokovno pravilnem namakanju in rabi orodij, ki tako namakanje omogočajo.

Razpisana izobraževanja in gradiva s preteklih izobraževanj

O projektu

Vse aktivnosti projekta Digitalizacija namakanja zelenjave so podprte z ukrepom Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrepom 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Več o projektu in partnerjih