Sistem

Za zanesljiv in natančen namakalni nasvet je potrebno poznati razmere na polju, lastnosti tal in vremensko napoved.

O trenutnih razmerah na polju redno večkrat dnevno poročajo merilniki, ki preko LoraWAN omrežja pošiljajo podatke o količini vode v zemlji in temperaturi tal.

Podatke iz do 2 km oddaljenih merilnikov sprejme lokalni sprejemnik na kmetiji ali javno omrežje, če je to vzpostavljeno.

Ta podatke preko internetnega omrežja posreduje na strežnik. Ta jih združi z vremensko napovedjo in z upoštevanjem podatkov o fenofazi rastlin na polju ter lastnosti tal večkrat dnevno izdela namakalni nasvet za določeno polje ter določene rastline.

Skica sistema