Radič

1. phase

Razvoj listov, 5 list razgrnjen (sadika je sajena)

Duration: 15 % growing season length
Crop coeficient: 0.24
Rooting depth: 5 cm
BBCH-scale: 14
Drought sensitivity: Občutljiva
Radič - Razvoj listov, 5 list razgrnjen (sadika je sajena)

2. phase

9 in več listov razgrnjenih

Duration: 15 % growing season length
Crop coeficient: 0.59
Rooting depth: 10 cm
BBCH-scale: 19
Drought sensitivity: /
Radič - 9 in več listov razgrnjenih

3. phase

Razvoj listne rozete

Duration: 10 % growing season length
Crop coeficient: 1.06
Rooting depth: 20 cm
BBCH-scale: 33-39
Drought sensitivity: /
Radič - Razvoj listne rozete

4. phase

Začetek razvoja listne mase za pridelek

Duration: 10 % growing season length
Crop coeficient: 1.10
Rooting depth: 20 cm
BBCH-scale: 41
Drought sensitivity: /
Radič - Začetek razvoja listne mase za pridelek

5. phase

Dosežene 50 % listne mase značilne za sorto

Duration: 20 % growing season length
Crop coeficient: 1.08
Rooting depth: 25 cm
BBCH-scale: 45
Drought sensitivity: /
Radič - Dosežene 50 % listne mase značilne za sorto

6. phase

Dosežene je 80% listne mase značilne za sorto

Duration: 15 % growing season length
Crop coeficient: 1.05
Rooting depth: 25 cm
BBCH-scale: 48
Drought sensitivity: /
Radič - Dosežene je 80% listne mase značilne za sorto

7. phase

Dosežena polna listna masa - spravilo

Duration: 15 % growing season length
Crop coeficient: 1.02
Rooting depth: 30 cm
BBCH-scale: 49
Drought sensitivity: /
Radič - Dosežena polna listna masa - spravilo