Zelje

1. phase

Razvoj listov 3-9 pravih listov (od sajenja do 9 pravih listov)

Duration: 20 % growing season length
Crop coeficient: 0.30
Rooting depth: 8 cm
BBCH-scale: 13-19
Drought sensitivity: Občutljiva
Zelje - Razvoj listov 3-9 pravih listov (od sajenja do 9 pravih listov)

2. phase

Začetek formiranja glave do 20% pričakovane glave

Duration: 20 % growing season length
Crop coeficient: 0.95
Rooting depth: 10 cm
BBCH-scale: 41-42
Drought sensitivity: Zelo občutljiva
Zelje - Začetek formiranja glave do 20% pričakovane glave

3. phase

Formiranje glave do 50% pričakovane glave

Duration: 20 % growing season length
Crop coeficient: 1.05
Rooting depth: 15 cm
BBCH-scale: 42-45
Drought sensitivity: /
Zelje - Formiranje glave do 50% pričakovane glave

4. phase

Formiranje glave do 80% pričakovane glave

Duration: 20 % growing season length
Crop coeficient: 1.05
Rooting depth: 25 cm
BBCH-scale: 45-48
Drought sensitivity: /
Zelje - Formiranje glave do 80% pričakovane glave

5. phase

Značilna velikost, oblika in trdnost dosežene

Duration: 20 % growing season length
Crop coeficient: 1.03
Rooting depth: 30 cm
BBCH-scale: 49
Drought sensitivity: Občutljiva
Zelje - Značilna velikost, oblika in trdnost dosežene